Farklı Kültürlerde Büyü Kavramları Tilsim

Farklı Kültürlerde Büyü Kavramları Tilsim
13 Ocak 2018 tarihinde eklendi, 39 kez okundu.

Doğaüstü güç. Yunanca telesma sözcüğünden, Arapça’ya tilsem, Fransızca’ya talisman olarak geçmiştir. ilk çağlardan beri ve hemen bütün toplumlarda böyle bir gü cün bulunduğuna ve kimi nesnelerin bu gücü taşrdiğina, büyü cüler tarafından bu gücün aktarılabileceğine inanilmiştir. üfürükçülük; okuyup üfleme yoluyla yapılan büyücülük. Tükürme la yapılan “güç geçirme”nin “soluk”la yapılanıdır. uluk” da denir. Her türlü kaza ve beladan, nazar ve hastalıklardan ko runmak için yapilir. Fetişizm; ilkeller de dinsel eylemlerin tümü. “Fetis” olarak nitelenen dayanan ilkel ya da yapılan nesnelerden yarar ummak temeline dinsel inançlar. ilkeller kimi fetişleri, muska ve uğurluk olarak taşımışlardır.”(Orhan Hançerlioğlu, s.194) Kurşun Dökme; Eritilmiş kurşunu soğuk suya dökme ve meydana gelen şekil- leri yorumlama yoluyla yapılan falcilik. Nazar ve büyü ile meydana geldiğine inanılan hastalıkları iyileştirdiğine de inanilir Kurşun, hastanın başına, göbeğine, ayaklarına ve odanin sağ köşesine, kapi eşiğine dökülür Bu dört yere döküşten sonra hastaya kurşun suyundan içiri- lir. Su tasın içine ekmek doğranarak köpeklere dağıtılır Eritilmiş kurşunun soğuk suda aldği biçimden, hastallğln hangi peri ve cinler tarafından meydana getirildiği ve nasıl iyi leşeceği çıkarsanır. yaygındır. Alman- Bu inanç Doğu’da olduğu kadar Batu’da da lar bu inanca “Giesen von blei”, Fransızlar, coule du plomb” derler. (Orhan Hançerlioğlu, s.344) Temas Büyüsü; Birbiri ile ilişkili şeylerin fiziksel değme durumunda birbiri lerini etkileyecekleri inancına dayanan büyü Tütsü hastalıklardan artma yakarak etkin bir güç inanılar nesneleri benzeri çıkarılan duman. Genellikle köpek, at, keçi, tavşan ve hayvanların kemikleri ile, gömlek adı verilen yılan derisinin kimi bitkilerin yakılması ile unu üflenmekle elde edilir. çoğunlukla elde edilen dumanın üstünden atlamak ve at- akla yarar sağlanacağına inan r. Kaynağı “mana” inanci- dir Tükürük; Mistik ve majik gücüne inanilan ağız salgısı. Tükürenin mis- tik ve majik gücünü karşısındakine geçirdiğine ilkel insanlar kadar gelişmişler de inanmışlardır. Nazar inancıyla ilgili olarak kötülükleri uzaklaştirici olduğuna da inanilir. Günümüzde de nazar değdiğine inanılanın yüzüne tükürülür. (OH s.622-653) Mumya büyüsü; Bu inan Işa göre; Bir şeyin parçasına yapılan büyü, bütününe etki eder. Benzerine yapılan büyü, aslina yapılmış olur.’ Bu mantikla: “Mumya büyüsü”nde, büyülenmek istenenin mumdan ya da tahtadan küçük bir simgesi yapılmakta ve mese- la bu simge iplerle sımsıkı bağlanacak olursa onun da bağlandı- ğuna, bu simgede bıçakla yaralar açılırsa onun da acı duyacağı- na inanılmaktadır.(orhan Hançerlioğlu s116)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git